อาลัยปู่เย็น

posted on 13 Oct 2008 09:11 by mimi-miharu

ปู่เย็นเฒ่าทรนงแห่งลุ่มแม่น้ำเพชร

ปู่เป็นตัวอย่างของความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตาม

ปู่อยู่มาถึง 108 ปี

อย่างพอเพียง

แต่วันนี้ไม่มีปู่อีกแล้ว

ปู่ขา

ปู่ไปโดยไม่ลา

ปู่ไปโดยไม่มีอะไรตกค้าง

ปู่ขา

เรื่องราวของปู่จะไม่มีวันตายไปพร้อมปู่แน่นอน

หลับให้สบายนะคะ

Comment

Comment:

Tweet